L O A D I N G . . .

 
 • Mijdrechtse Dwarsweg 2
 • 3645 GA Vinkeveen
 • 0297 261 690
 • padel@vltv.nl

RESERVERINGSREGELS VLTV

1. Deze regels hebben betrekking op het reserveren en gebruiken van een padelbaan op de VLTV

2. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik conform het beleid van de VLTV.

3. VLTV zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., die moet worden beschouwd als uitvoerder van VLTV, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Padelbanen kunnen één week vooruit gereserveerd worden

5. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.

6. Spelers/deelnemers kunnen padel ‘lid’ of ‘gast' zijn. Een gast krijgt losse baanhuur in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen via de online betaaloptie. 

7. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid'. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing. De speler die de reservering maakt is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.

8. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een lidmaatschap af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als 'gast' en is de losse baanhuur van toepassing. Speelt een lid met een gast dan krijgt de gast zijn/haar eigen kosten in rekening gebracht.

9. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat de gereserveerde baan, dag, tijd en kosten vermeld.

10. Reserveringen door spelers/deelnemers kunnen online worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:

a. Reserveringen kunnen tot 2 uur op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd.  Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De speler/deelnemer krijgt in dit geval een krediet toegeschreven voor de volgende reservering. Krediet is na annulering nog 12 maanden geldig. Daarna vervalt het krediet. 

b. Wordt een reservering minder dan 2 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een  ‘no show’ dan worden de gemaakte reserveringskosten niet terugbetaald. 

11. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij VLTV dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van VLTV. VLTV behoudt zich het recht om eventuele schade in rekening te brengen.

12. De padelrackets die ter verhuur aangeboden worden zijn eigendom van MY tennis. Deze dienen bij een van de aanwezige trainers opgehaald en weer ingeleverd te worden. MY tennis behoudt het recht om eventuele schade door onvoorzichtigheden in rekening brengen. 

13. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar naam zichtbaar wordt weergegeven wanneer er een reservering op zijn/haar naam geplaatst is.

14. Voor het behoud van de banen en de veiligheid van de spelers is het volgende verboden:

 • Het spelen van padel met een tennis racket
 • Het betreden van de padelbaan met andere schoenen dan sportschoenen (zorg dat er geen smashcourt op de padelbanen komt door je schoenen te vegen of andere schoenen te gebruiken)
 • Padel spelen bij zware regen
 • Roken op de padelbaan
 • Het meenemen van eten of drinken op de padelbaan
 • Het meenemen van glas of scherpe voorwerpen
 • Kauwgom op de padelbaan.
 • Dieren op de padelbaan
 • Padel spelen met een horloge om
 • Het betreden van de padelbaan met een voertuig
 • Het spelen van andere sporten dan padel op de padelbaan

15. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem tijdelijk of definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van VLTV.